Stępkowski, Dariusz. 2020. „Kształcenie – Widzenie – moralność. Herbarta Aistetyczne Podstawy Edukacji Moralnej”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 37-56. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/711.