Tomaszek, Katarzyna. 2022. „Poczucie Alienacji a Syndrom Wypalenia Szkolnego”. Forum Oświatowe 33 (2(66), 47-69. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.3.