Szymczak, Joanna -. 2020. „«Dobre?» (nie)przygotowanie Do Prowadzenia Projektu W jakościowej Orientacji Badawczej - Namysł Nad doświadczanymi trudnościami I Dylematami”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 25-35. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/680.