Groenwald, Maria. 2019. „Sprawozdanie Z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych «Wokół Pytań O Naukowy Status Dydaktyk szczegółowych», Gdańsk, 12–13 Października 2018”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 301-4. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676.