Jaśkiewicz, Violetta Agata. 2019. „Strategie nauczyciela/I kształcących uczniów Zdolnych. Komunikat Z Badań”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 283-97. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/671.