Zelek, Patryk. 2020. „Uniwersytet Wobec Faszyzacji życia społecznego - Raport Z Debaty”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 155-63. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/659.