Wanagiel, Katarzyna. 2019. „Krytyczna Analiza Codziennej Pracy Kuratora społecznego W świetle Koncepcji władzy I rządomyślności Foucault”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 267-81. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/656.