Madalińska-Michalak, Joanna Maria, i Antoni Józef Jeżowski. 2019. „Etyka I Religia Jako Przedmioty Nauczania: konkurencyjność Czy komplementarność?”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 219-41. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/655.