N/A, N/A. 1. „List Redaktorów ogólnokrajowych Czasopism Naukowych Z Wykazu B Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego”. Forum Oświatowe 29 (2(58), 143-46. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/612.