Bartoszewicz, Małgorzata, i Aleksandra Zahorska. 2018. „Samodzielne myślenie Uczniowskie W Rozpoznaniach Badawczo-Innowacyjnych W Dydaktyce Chemii”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 87-102. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/583.