Groenwald, Maria. 2018. „O Naukowym Statusie dydaktyków Przedmiotowych. Głos W Dyskusji”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 15-28. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/582.