Kalinowska, Alina. 2018. „Matematyczne Kompetencje przyszłych Nauczycieli Wczesnej Edukacji Jako Potencjalne źródło Realizowanej Przez Nich Metodyki. Perspektywa Konstruktywistyczna”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 51-66. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/579.