Zamorska, Beata, i Przemysław Gąsiorek. 2017. „Sprawozdanie Z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° View of the Landscape of Cultural-Historical Activity Research: The State of Our Scholarship in practice””. Forum Oświatowe 29 (2(58), 135-39. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/568.