Kopciewicz, Lucyna, i Hussein Bougsiaa. 2019. „Technologie własne Czy Szkolne? Podział Cyfrowy I Jego Skutki W kontekście Nauczania I Uczenia Się Wzbogaconego Technologicznie”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 199-218. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561.