Drozdowicz, Jarema. 2018. „Współczesna Antropologia Edukacji Jako Odpowiedź Na Nową wielokulturowość”. Forum Oświatowe 30 (2(60), 135-51. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/516.