Kulig, Agnieszka Małgorzata. 2014. „Przestrzeń samotności W Kulturze”. Forum Oświatowe 26 (1(51), 37-47. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/51.