Hawrylewicz-Kowalska, Paulina. 2018. „Nauczanie Indywidualne –między Tradycją a alternatywą. Poszukiwanie Pola Badawczego”. Forum Oświatowe 30 (1(59):179-91. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/495.