Kossowska, Agnieszka. 2017. „Język Migowy W Rodzinie słyszącej – Z doświadczeń własnych”. Forum Oświatowe 29 (2(58), 209-14. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/485.