Winczewski, Piotr. 2014. „Wybrane Aspekty Osamotnienia osób niepełnosprawnych Ruchowo”. Forum Oświatowe 26 (1(51), 129-45. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/48.