Wasielewski, Krzysztof. 2017. „Kierunki Zmian W Szkolnictwie wyższym W Wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Forum Oświatowe 29 (2(58), 61-76. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/479.