Gamian-Wilk, Malgorzata, Brita Bjorkelo, i Kamila Madeja-Bien. 2017. „Strategie Radzenia Sobie Z Byciem Poddawanym Mobbingowi W Pracy”. Forum Oświatowe 29 (2(58), 79-94. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/474.