Babicka-Wirkus, Anna, i Monika Rusnak. 2016. „Dialektyka Ignorancji W Szkole”. Forum Oświatowe 28 (2(56), 83–96. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/466.