Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata. 2014. „Samotność W Chorobie Nowotworowej – Z Praktyki działalności Akademii Walki Z Rakiem W Toruniu”. Forum Oświatowe 26 (1(51), 159-66. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/46.