Muhammad, Shaima. 2016. „Edukacja Historyczna W Sytuacjach Konfliktu. Ku sprawiedliwości Okresu przejściowego I Emancypacji”. Forum Oświatowe 28 (2(56), 11–29. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/457.