Miko-Giedyk, Justyna, i Agnieszka Szplit. 2016. „Jubileusz 35-Lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 Maja 2016 R”. Forum Oświatowe 28 (1(55):241–246. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/454.