Mesjasz, Joanna. 2013. „Bariery I Ograniczenia Mentoringu W Polskich Organizacjach”. Forum Oświatowe 25 (2(49), 73-88. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41.