Lewartowska-Zychowicz, Małgorzata, Sławomira Sadowska, i Longina Strumska-Cylwik. 2016. „Reklama Witryny Sex-Shopu Jako Przyczynek Do Refleksji Nad Percepcją Emocjonalną niepełnosprawności Ruchowej”. Forum Oświatowe 28 (2(56), 241–254. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/405.