Leszniewski, Tomasz. 2016. „Indywidualność Jako Wyraz Emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja Nad Koncepcją Jana Szczepańskiego”. Forum Oświatowe 28 (1(55), 95–108. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/403.