Śliwerski, Bogusław. 2015. „Zmarł Klasyk Polskiej Pedagogiki – Prof. Dr Hab. Czesław Kupisiewicz, Doktor Honoris Causa”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 207–212. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/381.