Filipiak, Ewa, i Ewa Lemańska-Lewandowska. 2015. „Nauczanie rozwijające według Koncepcji Lwa S. Wygotskiego We Wczesnej Edukacji Dziecka – Projekt: Akademickie Centrum Kreatywności”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 161–165. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/380.