Sztejnberg, Aleksander, i Tadeusz Leszek Jasiński. 2015. „Ocena Dystansu społecznego Wobec przejawów Dyskryminacji W Deklaracjach studentów”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 103–118. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/357.