Solecka-Drew, Ewa. 1. „Umiędzynarodowienie Szkolnictwa wyższego W Polsce a Model Australijski”. Forum Oświatowe 21 (2(41), 5–15. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/340.