Duraj-Nowakowa, Krystyna. 1. „Jak Napisać I Oceniać Esej Pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej Pedagogiczny W kształceniu Akademickim: Teoria, Praktyka I Ocenianie”. Forum Oświatowe 22 (1(42), 185–187. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/339.