Grabowska, Agata. 1. „Uwodzenie, Cyberprzemoc Oraz Pornografia – Wiktymizacja Dziecka”. Forum Oświatowe 22 (1(42), 99–114. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/333.