Michalak, Joanna M. 1. „Budowanie Partnerstwa pomiędzy Uczelnią wyższą a szkołą: W Poszukiwaniu Perspektywy łączącej naukowców I praktyków”. Forum Oświatowe 22 (1(42), 27–38. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/328.