Popow, Monika. 2015. „Polska Jako Miejsce Studiowania W doświadczeniach studentów Zagranicznych”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 83–101. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/313.