Suświłło, Małgorzata. 2015. „Przygotowanie Do Zawodu Nauczyciela Wczesnej Edukacji W Percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie”. Forum Oświatowe 27 (2(54), 75–94. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/301.