Rogalska-Marasińska, Aneta. 2015. „Arkana Pisarskie przyszłego Naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo Naukowe: Między rzemiosłem a Sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza «Humanitas», 2015), Ss. 356”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 183–188. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/300.