Kopciewicz, Lucyna, i Marcin Welenc. 2013. „Konstruowanie Znaczeń Coming Out W Prywatnej I Publicznej Przestrzeni doświadczeń Homoseksualnych mężczyzn”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 93-114. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/3.