Leszczyński, Piotr Konrad, i Arkadiusz Wejnarski. 2015. „Prospektywna Analiza Systemu Edukacji I Metod Ewaluacji Kwalifikacji Zawodowych ratowników Medycznych”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 121–136. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/296.