Jabłoński, Adam. 2015. „Irlandzkie Programy Edukacyjne zapobiegające Wykluczeniu”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 61–82. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/289.