Irasiak, Anna. 2015. „Edukacja dwujęzyczna Dla Rozwoju językowego Dzieci Głuchych W kontekście założeń Edukacji międzykulturowej”. Forum Oświatowe 27 (1(53):29–42. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284.