Piwoński, Zdzisław. 2015. „Refleksje Nauczyciela W Rozpoznawaniu Sytuacji Szkolnej młodzieży szkół Zawodowych”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 139–153. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/273.