Czaja, Katarzyna. 2015. „Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja Emocjonalna Nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), Ss. 140”. Forum Oświatowe 27 (1(53), 177–182. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/267.