Bogusławski, Marcin Maria. 1. „Podmiot U Sarte’a I Canguilhema. Notatki”. Forum Oświatowe 20 (1), 213-23. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/262.