Zbróg, Zuzanna. 1. „Dynamika Rozwoju Niepublicznych szkół Podstawowych”. Forum Oświatowe 22 (2(43), 143-59. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/240.