Kułak, Wojciech. 1. „Terapeutyczna obecność dorosłych Dzieci I wnuków W Hospitalizacji Ludzi Starszych”. Forum Oświatowe 23 (1(44), 159-67. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/221.