Serafinowicz, Maria. 1. „Wpływ Kultury Konsumpcyjnej Na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia Zjawiska Na Podstawie Analizy Reklam Prasowych”. Forum Oświatowe 23 (1(44), 103-20. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/217.