Zdziarski, Krzysztof. 1. „Normatywne Elementy Kultury Zaufania W Interakcjach Nauczyciel – Uczeń”. Forum Oświatowe 23 (1(44), 77-101. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/216.