Leek, Joanna. 1. „Pokojowe Rozstrzyganie konfliktów Jako Element kapitału społecznego”. Forum Oświatowe 23 (1(44), 45-58. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/213.